Uitbreiding boekenlijst

Op de website is de boekenpagina flink uitgebreid. Naast het basisboek “ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement” is er meer materiaal verkrijgbaar en het gebruiken waard. Voor degenen die van het basisboek nogal zijn geschrokken; er zijn een aantal boeken die voor de praktijk echt heel bruikbaar zijn.

Bijvoorbeeld de ASL zelfevaluatie kan in korte tijd, en tegen lage kosten, duidelijk maken waar u staat. In ASL-termen: op welk volwassenheidsniveau u acteert. En vooral natuurlijk, hoe u dat niveau kunt verhogen.

Daarnaast is het boek ASL en BiSL praktijkcases het lezen waard. Veel bedrijven hebben het idee dat ze in hun eentje met allerlei problemen zitten. Dat is natuurlijk niet zo. In dit boek zijn een tiental Nederlandse casussen beschreven van bedrijven die met ASL en/of BiSL aan de slag zijn gegaan om het werk te verbeteren. Buitengewoon herkenbaar!

Kijk hier voor de nieuwe, uitgebreide boekenlijst op het gebied van ASL.