Proces Technology definition

Doelstelling

Het bepalen van een strategie welke leidt tot een juiste keuze van technologische ondersteuning ter realisatie van toekomstige diensten.

Vergelijking OCM en ACM

  • ICT developments strategy behandelt de inzet van technologie in de informatievoorziening, de applicatie of het applicatielandschap (klantorganisatie)

Activiteiten

  • Inventarisatie technologiemiddelen
    • In kaart brengen ontwikkelingen en bedreigingen
    • In kaart brengen state of the art
    • In kaart brengen continuïteit van bestaande hulpmiddelen
  • Definiëren kansen technologie
    • Scenario´s voor verkrijgen, actualiseren of uitfaseren gebruikte technologie
  • Definitie technologie
    • Vaststellen doelen t.a.v. technologie
  • Opstellen technologiestrategie
    • Bepalen stappen om technologie te verwerven
    • In gang zetten stappen

Resultaten

  • Bevindingen technologie-inventarisatie
    • Bestaande technologie en inzet
    • Nieuwe interessante technologie
    • Mogelijke strategieën
  • Technologiestrategie
    • Gebruikte technologie
    • Strategie t.a.v. uitfaseren oude, onderhoud bestaande en verkrijgen van nieuwe technologie

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de courseware, de pocketguide en last but not least, de zelfevaluatie:

Slides

ASL - Framework
ASL - Technology definition
ASL - Technology definition: Doel
ASL - Technology definition: OCM versus ACM
ASL - Technology definition: Activiteiten
ASL - Technology definition: Resultaten