Proces Implementatie

Doelstelling

Implementatie zorgt voor invulling van de randvoorwaarden om te komen tot een foutloos gebruik van de gewijzigde applicaties.

Activiteiten

 • Voorbereiding exploitatie
  • Alle technische voorbereidingen
 • Voorbereiding gebruikersorganisatie
  • Acceptatietest
  • Doorvoeren functionele wijzigingen (handleidingen etc.)
 • Afronden release
  • Opslaan documentatie
  • Advies
 • Afronding opdracht
  • Decharge door opdrachtgever
  • Productieopdracht
 • Management
  • Voortgang
  • Evaluatie

Resultaten

 • Ondersteuning ingebruikname
  • Ondersteuning acceptatietest
  • Ondersteuning bij invoering in gebruikersorganisatie
 • Ondersteuning inproductiename
  • Productie-informatie
  • (Wijzigingen in) productieplanning
  • Ondersteuning gegevensconversies

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de courseware, de pocketguide en last but not least, de zelfevaluatie:

Slides

ASL - Framework
ASL - Implementatie
ASL - Implementatie: Doel
ASL - Implementatie: Activiteiten
ASL - Implementatie: Resultaten