Proces Application portfolio management

Doelstelling

Het verzorgen van optimale coordinatie ten aanzien van de verschillende objecten van informatievoorziening

Portfolio management richt zich op het geheel aan applicaties

De Wat-vragen

Activiteiten

 • Bepalen status huidige situatie
  • Actualiseren portfolio
  • Vaststellen functionele, technische en exploitatie kwaliteit
  • Vaststellen knelpunten
 • Bepalen impact beleid
  • Inventariseren generieke ontwikkelingen
  • Bepalen impact ontwikkelingen
  • Inschatten van de totale verandercapaciteit
 • Inventarisatie IT-mogelijkheden
  • Bepalen mogelijkheden
  • Gewenste of gedwongen veranderingen
  • Bepalen samenhang technologieontwikkelingen op applicatieniveau
 • Opstellen strategie
  • Bepalen van de totaalimpact
  • Opstellen scenario’s, architecturen
  • Besluitvorming (kosten-baten, voor- en nadelen)
  • Vormgeven van wijze van uitvoering

Resultaten

 • Applicatieportfolio
  • Beschrijving van alle applicaties en samenhang
  • Status, sterkten en zwakten
  • Relevante ontwikkelingen
 • Applicatieportfoliobeleid
  • Strategie
  • Activiteiten
  • Investeringen en baten

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de pocketguide, de courseware en last but not least, de zelfevaluatie. Al deze boeken zijn online te koop bij Managementboek.

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement
Remko van der Pols
ASL2 – Pocketguide
Yvette Backer, Remko van der Pols
ASL2 Foundation Courseware
Frank van Outvorst, René Sieders

ASL 2 Zelfevaluatie
– ASL 2 – diagnose voor applicatiemanagement
René Sieders, Remko van der Pols

Slides

ASL - Framework
ASL - Application portfolio management
ASL - Application portfolio management: Doel
ASL - Application portfolio management: De Wat-vragen
ASL - Application portfolio management: Activiteiten deel 1
ASL - Application portfolio management: Activiteiten deel 2
ASL - Application portfolio management: Resultaten