Proces Service delivery definition

Doelstelling

Het in kaart brengen van vraag- en aanbodkant en deze vertalen naar een strategie voor de toekomstige dienstverlening.

Het vormgeven van de gewenste dienstverlening over 2 tot 3 jaar.  

Onderwerpen

Activiteiten

 • Bepaling missie en doelstellingen
  • Gewenste leveranciers
  • Gewenste diensten
  • Gewenste klanten
  • Gewenste skills en technologie
 • Bepalen strategie
  • O.a. opstellen meetbare doelen
 • Bepalen middelen
  • Ter realisatie missie en doelstellingen!
  • Noodzakelijk versus beschikbaar
  • Toekenning

Resultaten

 • Hoofdlijnen beleid
  • Missie
  • Schets dienstverlening
  • Strategie
  • Maatregelen
  • Middelen

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de courseware, de pocketguide en last but not least, de zelfevaluatie:

Slides

ASL - Framework
ASL - Service delivery definition
ASL - Service delivery definition: Doel
ASL - Service delivery definition: Onderwerpen
ASL - Service delivery definition: Activiteiten
ASL - Service delivery definition: Resultaten