Proces Impactanalyse

Doelstelling

Het bepalen van de gevolgen (impact) van voorgestelde wijzigingen en vervolgens het aangeven van de beste oplossingsrichting

Naast de applicaties worden hier ook de gebruikersorganisatie en de infrastructuur beschouwd!

Aandachtsgebieden

 • Applicatie
 • Welke objecten zijn betrokken? 
 • Infrastructuur
 • Waar draait/draaien de applicatie(s)
 • Benodigde aanpassingen in infrastructuur
 • Gebruikers
 • Afweging beste oplossing – kosten

Activiteiten

 • Wijziging in kaart brengen
 • Inschatten veranderingen
  • Omvang
 • Inschatten consequenties
  • SLA, exploitatieomgeving
  • Onderhoudbaarheid, exploiteerbaarheid
 • Verificatie en terugkoppeling
  • Terugkoppeling naar wijzigingenbeheer
 • Sturing en rapportage
  • Voortgangsbewaking, evaluatie

Resultaten

 • Rapport Impactanalyse
  • Opsomming wijzigingen
  • Alternatieven
  • Activiteiten
  • Schatting kosten en uren, risico’s
  • Consequenties functioneel, infrastructuur
 • Change set
  • Geraakte objecten
  • Evt. relaties met andere releases
 • Rapportage
  • Planning, voortgang
  • Evaluaties

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de pocketguide, de courseware en last but not least, de zelfevaluatie. Al deze boeken zijn online te koop bij Managementboek.

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement
Remko van der Pols
ASL2 – Pocketguide
Yvette Backer, Remko van der Pols
ASL2 Foundation Courseware
Frank van Outvorst, René Sieders

ASL 2 Zelfevaluatie
– ASL 2 – diagnose voor applicatiemanagement
René Sieders, Remko van der Pols

Slides

ASL - Framework
ASL - Impactanalyse
ASL - Impactanalyse: Doel
ASL - Impactanalyse: Aandachtsgebieden
ASL - Impactanalyse: Activiteiten
ASL - Impactanalyse: Resultaten
ASL - Impactanalyse: Traject wijzigingen