Proces Planning en control

Doelstelling

De processen dusdanig aansturen dat afgesproken activiteiten wordt gerealiseerd met de juiste (mens)capaciteit op het juiste tijdstip.

Capaciteit voor…

 • Strategische processen
  • Ook hiervoor voldoende capaciteit vrijmaken!
 • Strategische keuzes
  • Uitvoering strategische keuzes
 • Sturende processen zelf
 • Uitvoerende processen
  • Beheer
  • Schatting voor onderhoud en vernieuwing

Onderwerpen

Activiteiten

 • Planning
  • Inventarisatie activiteiten
  • Inventarisatie beschikbare capaciteit
  • Onderkennen knelpunten
  • Inplannen capaciteit
  • Bewaking kengetallen (bijv. functiepunten)
 • Control
  • Bewaken planning
  • Bijstellen
 • Review
  • Evaluatie
  • Verbeteringsvoorstellen

Resultaten

 • Plannen
  • Jaarplan
  • Kwartaalplan
  • Project/releaseplan
 • Middelen (menscapaciteit)
  • Overzicht beschikbare capaciteit en expertise
  • Ingezette, gereserveerde en vrije capaciteit
 • Planning
  • Detailplannen
  • Kosten
 • Kengetallen
  • Kengetallen, ervaringscijfers

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de pocketguide, de courseware en last but not least, de zelfevaluatie. Al deze boeken zijn online te koop bij Managementboek.

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement
Remko van der Pols
ASL2 – Pocketguide
Yvette Backer, Remko van der Pols
ASL2 Foundation Courseware
Frank van Outvorst, René Sieders

ASL 2 Zelfevaluatie
– ASL 2 – diagnose voor applicatiemanagement
René Sieders, Remko van der Pols

Slides

ASL - Framework
ASL - Planning en control
ASL - Planning en control: Doel
ASL - Planning en control: Capaciteit voor...
ASL - Planning en control: Onderwerpen
ASL - Planning en control: Activiteiten
ASL - Planning en control: Resultaten