Proces Application life cycle management

Doelstelling

Bepalen van een strategie voor een (set van) applicatie(s) zodat deze het bedrijfsproces de komende jaren optimaal kan ondersteunen.

Applicaties blijken structureel langer mee te gaan dan vooraf ingeschat!

Echter, het bedrijfsproces bestaat nog langer, en daarbinnen kunnen dus in de loop van de tijd meerdere achtereenvolgende applicaties worden ingezet

Levensloop applicatie

Activiteiten

 • Bepalen status huidige situatie
  • Functionele kwaliteit (aansluiting op bedrijfsproces)
  • Technische kwaliteit (onderhoudbaarheid, toekomstvastheid etc.)
  • Exploitatie kwaliteit (continuïteit, beheersbaarheid, doelmatigheid, etc.)
 • Bepalen impact beleid
  • Bepalen impact vanuit proces, beleid en omgeving
  • Bepalen impact op informatievoorziening, applicaties, gebruikers
  • Bepalen draagvlak / investeringsbereidheid
 • Bepalen technische mogelijkheden
  • Mogelijke of noodzakelijke technologie
  • Ontwikkelingen bestaande technologie
  • Vertalen naar toepassing op applicatie
 • Bepalen strategie en scenario´s
  • Opstellen scenario’s en schetsen
  • Bepalen kosten-baten, voor- en nadelen
  • Advies / keuze scenario

Resultaten

 • Strategiebepaling
  • Status huidige applicatie
  • Gewenste of noodzakelijke wijzigingen
  • Toekomstscenario’s met inschatting impact
  • Keuze scenario
  • Uitgewerkt in strategisch plan

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de courseware, de pocketguide en last but not least, de zelfevaluatie:

Slides

ASL - Framework
ASL - Application life cycle management
ASL - Application life cycle management: Doel
ASL - Application life cycle management: Levensloop applicatie
ASL - Application life cycle management: Activiteiten deel 1
ASL - Application life cycle management: Activiteiten deel 2
ASL - Application life cycle management: Resultaten