ASL Foundation

Welkom bij de website ASL Foundation.nl. Deze site biedt, zoals de naam al doet vermoeden, informatie over ASL, een framework voor applicatiemanagement. Naast informatie kunt u hier ook cursussen ASL vinden. Deze worden zowel op basis van In Company als via Open Inschrijving verzorgd.

Nieuws

ASL versie 3.0 op komst

ASL, het framework voor applicatiemanagement, is voor het laatst in 2009 vernieuwd. Sindsdien is er veel gebeurd, ook in de wereld van applicatiemanagement.

Van Haren Publishing, inmiddels eigenaar van het gedachtengoed, heeft daarom het initiatie genomen om het model aan te passen aan de huidige tijd. Samen met een viertal experts uit het vakgebied wordt gewerkt aan versie 3 van het model.

We verwachten in de loop van 2023 het resultaat te kunnen presenteren. Hou deze site in de gaten voor de ontwikkelingen!

ISO norm op komst

In 2015 is de internationale standaard voor applicatiemanagement, ISO/IEC 16350/2015, verschenen. De standaard is voor een groot deel gebaseerd op ASL2. De ASL BiSL Foundation was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze standaard.

Nu is het technical report ISO/IEC TR 16351:2019 ‘Application management guidance on the relationship between ISO/IEC 16350:2015 and Application Service Library®’ verschenen.
Een rapport waarmee je inzicht krijgt in hoe je, bij gebruik van ASL2, kunt aantonen dat je applicatiemanagement voldoet aan de eisen van ISO/IEC 16350.

Meer informatie is te vinden op de site van NEN. Daar kun je de standaard ook bestellen: https://www.nen.nl/npr-iso-iec-tr-16351-2019-en-263390

Introductie ASL

ASL is het enige framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die op het gebied van applicatiemanagement moeten worden uitgevoerd. Op deze site vindt u een (korte) beschrijving van de processen, de activiteiten en de termen binnen ASL. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in meerdere boeken, die u waarschijnlijk al kent. Op de pagina Boeken is een overzicht hiervan te vinden. Op deze website is het de bedoeling dat vooral praktijkervaringen worden beschreven en voorbeelden van ASL in de praktijk gegeven. Het doel van de website is om de kennis die reeds op het gebied van ASL voorhanden is, aan te vullen met eigen kennis van BiSLSmart en ieder ander die bereid is kennis te delen op dit gebied.

Schema ASL versie 2

ASL – Hoofdschema

Het procescluster Beheer bestaat uit de volgende vier processen:

Het procescluster Onderhoud en vernieuwing bestaat uit de volgende vijf processen:

Het procescluster Verbindende processen bestaat uit de volgende twee processen:

Het procescluster Sturende processen bestaat uit de volgende vijf processen:

Het procescluster ACM bestaat uit de volgende vijf processen:

Het procescluster OCM bestaat uit de volgende vijf processen:

Het model

Op deze site zijn samenvattingen en praktijkvoorbeelden en -tips geplaatst als aanvulling op de boeken, artikelen en whitpapers.  Deze uitwerkingen zijn via het menu of de link hieronder in een aantal pagina’s te vinden. Ook zijn ze doorzoekbaar via de zoekfunctie van deze website.

Klik hier voor meer informatie over het ASL model.

Mindmap van het model

Miroslaw Dabrowski heeft een mooie mindmap over het framework gemaakt.

Klik hier voor de mindmap.

Boeken, artikelen en whitepapers

ASL is een framework en inmiddels beschreven in een rits boeken, zie de boekenpagina. Daarnaast zijn in de loop der jaren een aantal lezenswaardige artikelen verschenen, evenals een aantal whitepapers.

Cursusaanbod

Er zijn uiteraard een aantal aanbieders in Nederland die een cursus ASL Foundation prima kunnen verzorgen. Ook is het mogelijk de kennis van ASL Foundation in zelfstudie op te doen, en vervolgens zelf in te schrijven voor het examen.

Het gehele cursusaanbod ASL Foundation vindt u hier.

Examens

Voor ASL is het natuurlijk mogelijk examen te doen. Via het menu op deze site is alle informatie te vinden; de Preparation Guide, een proefexamen, examentips…alles om goed voorbereid het examen af te leggen. Het is inmiddels wel gebleken dat dit examen beslist geen weggevertje is, maar dat maakt een certificaat natuurlijk wel extra waardevol.

Klik hier voor meer informatie over het ASL Foundation examen.

ASL in de praktijk

ASL is voor het eerst beschreven in 2002 en talloze organisaties hebben sindsdien (delen van) ASL in de praktijk toegepast. Ook in ITIL is verspreid in het hele materiaal het nodige te vinden over applicatiebeheer. Ten tijde van de beschrijving van ASL was ITIL versie 2 in zwang, en daarbinnen was ook een apart onderdeel over applicatiebeheer te vinden. Toch biedt ASL meerwaarde ten opzichte van ITIL. Juist omdat applicaties een specifiek onderdeel vormen binnen IT vergt ook het beheer ervan een specifieke aanpak. Omdat ASL de focus geheel op applicatiebeheer heeft gelegd, is dit framework toch, ook na de komst van ITIl v3, te verkiezen boven het uitsluitend gebruik van ITIL voor applicatiebeheer. Overigens zijn de meeste bedrijven inmiddels in de fase beland dat een (eigen) mix van ITIL en ASL wordt toegepast. Dat blijkt in de praktijk een goed werkbare situatie op te leveren.

Verschillen ASL en ASL 2

In 2002 vond de lancering van ASL plaats. In 2009 is een update uitgevoerd, die de naam ASL 2 heeft gekregen. De update is gebaseerd op ervaringen die in de praktijk met ASL zijn opgedaan, om de aansluiting van ASL op die praktijk te waarborgen en waar mogelijk te vergroten.

De verschillen tussen ASL en ASL 2 zijn niet heel groot; er zijn enkele processen gesplitst danwel samengevoegd, enige termen zijn aangescherpt en de focus van het geheel is wat opgeschoven. Alles bij elkaar is de kern van ASL, zoals deze in 2002 is beschreven, geheel overeind gebleven. Dat is overigens niet heel verwonderlijk, want de eerste versie van ASL bleek al goed te matchen met applicatiebeheer in de praktijk. En dat was natuurlijk al een indicatie dat ASL met relatief kleinere aanpassingen als ASL 2 in de komende jaren ook van nut kan zijn in heel veel bedrijfsomgevingen.

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de pocketguide, de courseware en last but not least, de zelfevaluatie. Al deze boeken zijn online te koop bij Managementboek.

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement
Remko van der Pols
ASL2 – Pocketguide
Yvette Backer, Remko van der Pols
ASL2 Foundation Courseware
Frank van Outvorst, René Sieders

ASL 2 Zelfevaluatie
– ASL 2 – diagnose voor applicatiemanagement
René Sieders, Remko van der Pols

Ook andere boeken over aan IT servicemanagement gerelateerde onderwerpen bevelen we van harte aan:

BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement
3e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, René Sieders