Proces Testen

Doelstelling

Testen heeft tot doel vast te stellen of datgene dat is gevraagd en ontworpen ook daadwerkelijk correct is gerealiseerd, en of het gerealiseerde ook beheer- en exploiteerbaar is.

Soorten tests

Activiteiten

 • Technische systeemtest
  • Testset maken
  • Testen
  • Bepalen impact fouten
  • Fouten laten herstellen
 • Functionele systeemtest
  • Idem op functioneel niveau
 • Ondersteuning productietest
  • Ondersteunende activiteiten tbv test
 • Besturing
  • Voortgangs- en foutrapportages
  • Evaluaties

Resultaten

 • Testproducten
  • Testverslagen
 • Rapportage
  • Voortgangsrapportage
  • Evaluatie
 • Testondersteuningsproducten
  • Testsets
  • Testprogrammatuur

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de courseware, de pocketguide en last but not least, de zelfevaluatie:

Slides

ASL - Framework
ASL - Testen
ASL - Testen: Doel
ASL - Testen: Verschillende soorten testen
ASL - Testen: Activiteiten
ASL - Testen: Resultaten