Procescluster Sturende processen

Doelstelling

Het omzetten van het geformuleerde beleid in concrete maatregelen die in de uitvoerende processen kunnen worden uitgevoerd.

En andersom het voeden van beleid vanuit de uitvoering.

Aspecten van sturing

 • Integraal
  • Sturing vanuit alle procesclusters aan alle procesclusters
  • Op diverse niveaus
 • Streven naar optimalisatie
  • Afspraken maken en periodiek bijstellen
  • Evaluatie
  • Constante verbetering

Sturingscyclus

De processen

Het procescluster Sturende processen bestaat uit de volgende vijf processen:

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de pocketguide, de courseware en last but not least, de zelfevaluatie. Al deze boeken zijn online te koop bij Managementboek.

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement
Remko van der Pols
ASL2 – Pocketguide
Yvette Backer, Remko van der Pols
ASL2 Foundation Courseware
Frank van Outvorst, René Sieders

ASL 2 Zelfevaluatie
– ASL 2 – diagnose voor applicatiemanagement
René Sieders, Remko van der Pols

Slides

ASL - Framework
ASL - Sturende processen
ASL - Sturende processen
ASL - Sturende processen: Doel
ASL - Sturende processen: Aspecten sturing
ASL - Sturende processen: Sturingscyclus
ASL - Sturende processen: Relaties met andere processen