Proces Kwaliteitsmanagement

Doelstelling

Het definieren van het gewenste kwaliteitsniveau, het aansturen van de activiteiten ter realisatie en het bewaken van het kwaliteitsniveau. Ten tweede worden verbetermogelijkheden bepaald en zorggedragen voor realisatie.

Aspecten van kwaliteit

 • Productkwaliteit
  • Applicaties en documentatie
 • Proceskwaliteit
  • Inrichting processen, procedures
 • Kwaliteitssysteem
  • Tools
  • Methoden en technieken
 • Organisatie
  • Mensen en expertise
  • Plaats in organisatie

Activiteiten

 • Kwaliteitsplanning
  • Gewenste versus bestaande kwaliteitsniveau
  • Opstellen kwaliteitsplan
  • Opstellen richtlijnen, standaards, werkwijzen
  • Kwaliteitsborging
 • Kwaliteitsbewaking
  • Afhandelen problemen en verbetervoorstellen
  • Periodieke doorlichting product, proces, infrastructuur en organisatie
  • Bewaking voortgang kwaliteitsverbetering
 • Kwaliteitsreview
  • Evaluatie
  • Voortgang, resultaten, evaluatie

Resultaten

 • Kwaliteitssysteem
  • Hulpmiddelen
  • Methoden en technieken
  • Handboeken
 • Kwaliteitsplan
  • Strategie, doelstellingen
  • Onderhoud en verbetering kwaliteitssysteem
 • Problemen en evaluaties
  • Onderkende problemen met status
  • Toetsing producten en processen

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de pocketguide, de courseware en last but not least, de zelfevaluatie. Al deze boeken zijn online te koop bij Managementboek.

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement
Remko van der Pols
ASL2 – Pocketguide
Yvette Backer, Remko van der Pols
ASL2 Foundation Courseware
Frank van Outvorst, René Sieders

ASL 2 Zelfevaluatie
– ASL 2 – diagnose voor applicatiemanagement
René Sieders, Remko van der Pols

Slides

ASL - Framework
ASL - Kwaliteitsmanagement
ASL - Kwaliteitsmanagement: Doel
ASL - Kwaliteitsmanagement: Aspecten
ASL - Kwaliteitsmanagement: Activiteiten
ASL - Kwaliteitsmanagement: Resultaten