Proces Kwaliteitsmanagement

Doelstelling

Het definieren van het gewenste kwaliteitsniveau, het aansturen van de activiteiten ter realisatie en het bewaken van het kwaliteitsniveau. Ten tweede worden verbetermogelijkheden bepaald en zorggedragen voor realisatie.

Aspecten van kwaliteit

 • Productkwaliteit
  • Applicaties en documentatie
 • Proceskwaliteit
  • Inrichting processen, procedures
 • Kwaliteitssysteem
  • Tools
  • Methoden en technieken
 • Organisatie
  • Mensen en expertise
  • Plaats in organisatie

Activiteiten

 • Kwaliteitsplanning
  • Gewenste versus bestaande kwaliteitsniveau
  • Opstellen kwaliteitsplan
  • Opstellen richtlijnen, standaards, werkwijzen
  • Kwaliteitsborging
 • Kwaliteitsbewaking
  • Afhandelen problemen en verbetervoorstellen
  • Periodieke doorlichting product, proces, infrastructuur en organisatie
  • Bewaking voortgang kwaliteitsverbetering
 • Kwaliteitsreview
  • Evaluatie
  • Voortgang, resultaten, evaluatie

Resultaten

 • Kwaliteitssysteem
  • Hulpmiddelen
  • Methoden en technieken
  • Handboeken
 • Kwaliteitsplan
  • Strategie, doelstellingen
  • Onderhoud en verbetering kwaliteitssysteem
 • Problemen en evaluaties
  • Onderkende problemen met status
  • Toetsing producten en processen

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de courseware, de pocketguide en last but not least, de zelfevaluatie:

Slides

ASL - Framework
ASL - Kwaliteitsmanagement
ASL - Kwaliteitsmanagement: Doel
ASL - Kwaliteitsmanagement: Aspecten
ASL - Kwaliteitsmanagement: Activiteiten
ASL - Kwaliteitsmanagement: Resultaten