Proces Leveranciersmanagement

Doelstelling

Verantwoordelijk voor het maken van afspraken over door leveranciers te leveren dienstverlening en/of oplossingen en het evalueren, bewaken en verbeteren ervan.

Het inzetten van (soms veel) externe leveranciers is vanzelfsprekend geworden, en daarmee ook de noodzaak voor dit proces!

Activiteiten

 • Leveranciersplanning
  • Bepalen behoefte
  • Selectie van leveranciers
  • Bepalen dienstverlening, kosten
  • Vastleggen en accorderen
 • Leveranciersbewaking
  • Bewaken voortgang
  • Evt. bijsturen
 • Leveranciersreview
  • Evalueren resultaten
  • Verbeteringsvoorstellen, vervolg afspreken

Resultaten

 • Contracten
 • Realisatie van de dienstverlening
  • Afspraken en verwachtingen
  • Klanttevredenheid
 • Status leveranciers
  • Capabilities en dienstverlening leveranciers
  • Marktontwikkelingen

Relaties

Onze aanraders

Het ASL basisboek, de courseware, de pocketguide en last but not least, de zelfevaluatie:

Slides

ASL - Framework
ASL - Leveranciersmanagement
ASL - Leveranciersmanagement: Doel
ASL - Leveranciersmanagement: Activiteiten
ASL - Leveranciersmanagement: Resultaten