Boeken

Op deze pagina zijn boeken verzameld die interessant zijn als u aan de slag gaat met ASL. Behalve basisboeken worden ook een aantal boeken opgesomd die op onderdelen van ASL inzoomen. Naast onderstaande boeken, wat overigens bij elkaar niet zo’n dikke stapel vormt, is absoluut de site van de stichting ASL BiSL Foundation aan te bevelen. Hieronder vindt u ook daarvan meer informatie.

ASL 2 – een framework voor applicatiemanagement

Het boek “ASL 2 – een framework voor applicatiemanagement” wordt uitgegeven door van Haren Publishing. Het geeft een compleet overzicht van alle processen en procesclusters binnen ASL. Omdat het boek in de examenspecificaties van het EXIN wordt genoemd is aan te raden dit boek aan te schaffen als u van plan bent het EXIN-examen te doen. Het boek is ook basismateriaal indien u besluit bij APMG examen te doen. Online bestellen kan via Managementboek, via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het juiste boek.

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement
Remko van der Pols

ASL Foundation – Courseware

Bent u van plan examen te gaan doen? Dan is de courseware een aardige aanvulling op het boek. De slides geven een compacte weergave van elk proces en vormen daarmee een mooie samenvatting.

ASL2 Foundation Courseware
Frank van Outvorst, René Sieders

ASL 2 – Pocketguide

Even snel ASL 2 doornemen? Of gewoon behoefte aan een mooie samenvatting omdat u zijdelings te maken heeft met ASL? Dan is de pocketguide een aanrader. In dit boekje staan de processen van ASL 2 kort beschreven, aangevuld met een praktijkcasus over een fictief bedrijf.
Let op: alleen dit boek geeft niet voldoende basis voor het examen.

ASL 2 pocketguide
ASL2 – Pocketguide
Yvette Backer, Remko van der Pols

ASL 2 Zelfevaluatie

Aanrader als u met ASL aan de slag wilt. Via de deze zelfevaluatie kunt u heel snel inzicht krijgen in werkelijke stand van zaken. Scoringslijsten geven aan op welk volwassenheidsniveau u nu acteert. Bovendien worden zo snel de verbeterpunten duidelijk. Gaat u aan de slag, dan kun u natuurlijk na enige tijd deze zelfevaluatie nog eens uitvoeren om te zien of u werkelijk stappen heeft gemaakt.

ASL 2 Zelfevaluatie
– ASL 2 – diagnose voor applicatiemanagement
René Sieders, Remko van der Pols

ASL en BiSL praktijkcases

Alleraardigst boek met daarin een aantal praktijkcases van Nederlandse bedrijven die met behulp van ASL en/of BiSL verbeteringen hebben aangebracht. Heel herkenbaar en inspirerend voor andere bedrijven die datzelfde van plan zijn of al reeds op weg zijn.

ASL en BiSL praktijkcases
Yvette Backer

Strategisch beheer van informatievoorziening met ASL en BiSL

Boek dat inzoomt op het strategisch niveau. Aanbevelenswaardig indien u in de praktijk aan de slag gaat met ASL en BiSL processen op dit niveau. Overigens heeft het grootste deel van het boek de ASL-processen op strategisch niveau als onderwerp. Basiskennis van zowel ASL als BiSL is wel nuttig voordat u aan dit boek begint.

Strategisch beheer van informatievoorziening met ASL en BiSL
Remko van der Pols

Applicatierationalisatie

Veel informatieverwerkende organisaties zoals banken en verzekeraars hebben nog altijd te maken met een uitgebreid en complex applicatielandschap. Productvernieuwing, wettelijke wijzingen maar de overgang naar een datacentrische organisatie gaan daarom gepaard met hoge kosten en doorlooptijd.

In dit boek zijn de belangrijkste best practices op het gebied van applicatie-portfoliomanagement (APM) voor het uitvoeren van IT-complexiteitsreductie opgenomen  in één overzichtelijke storyline. Deze zijn gebaseerd op ervaringen bij enkele grote financiële instellingen en worden onder andere benaderd vanuit het referentiekader van de frameworks ASL en BiSL.

Applicatieportfoliomanagement voor IT-complexiteitsreductie
Arjan Juurlink