ASL versie 3 op komst

ASL, het framework voor applicatiemanagement, is voor het laatst in 2009 vernieuwd. Sindsdien is er veel gebeurd, ook in de wereld van applicatiemanagement.

Van Haren Publishing, inmiddels eigenaar van het gedachtengoed, heeft daarom het initiatie genomen om het model aan te passen aan de huidige tijd. Samen met een viertal experts uit het vakgebied wordt gewerkt aan versie 3 van het model.

We verwachten in de loop van 2023 het resultaat te kunnen presenteren. Hou deze site in de gaten voor de ontwikkelingen!

Uitbreiding boekenlijst

Op de website is de boekenpagina flink uitgebreid. Naast het basisboek “ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement” is er meer materiaal verkrijgbaar en het gebruiken waard. Voor degenen die van het basisboek nogal zijn geschrokken; er zijn een aantal boeken die voor de praktijk echt heel bruikbaar zijn.

Bijvoorbeeld de ASL zelfevaluatie kan in korte tijd, en tegen lage kosten, duidelijk maken waar u staat. In ASL-termen: op welk volwassenheidsniveau u acteert. En vooral natuurlijk, hoe u dat niveau kunt verhogen.

Daarnaast is het boek ASL en BiSL praktijkcases het lezen waard. Veel bedrijven hebben het idee dat ze in hun eentje met allerlei problemen zitten. Dat is natuurlijk niet zo. In dit boek zijn een tiental Nederlandse casussen beschreven van bedrijven die met ASL en/of BiSL aan de slag zijn gegaan om het werk te verbeteren. Buitengewoon herkenbaar!

Kijk hier voor de nieuwe, uitgebreide boekenlijst op het gebied van ASL.